Kontrola Zarządcza

2 lipca 2016

Czym jest KZ?

Kontrola zarządcza – jest działaniem ciągłym, obligatoryjnym (corocznie należy tworzyć plany działania, sprawozdania z wykonania planów, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej poprzedzone samooceną). KZ to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji stawianych przed jednostką celów i zadań w sposób

 • zgodny z prawem,
 • efektywny,
 • oszczędny,
 • terminowy.

Co daje wdrożenie KZ?

 • nowe spojrzenie na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej,
 • wymaga realne zaangażowanie wszystkich pracowników,
 • szanse na usprawnienie działania j.o.,
 • pozwala skonkretyzować ryzyka,
 • realne korzyści, zwłaszcza wtedy gdy koszty jej wdrożenia i stosowania są niższe niż uzyskane efekty,
 • polepszyć efektywną komunikację,

Nasza oferta

Naszym klientom proponujemy:

 • szkolenia z tematu „Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem”
 • wsparcie procesu wdrożenia kontroli zarządczej, polegające na
  • pomocy w stworzeniu dokumentacji
  • moderowanie spotkań analitycznych poprzedzających wdrożenia

Stosowany przez nas software