Księgowość

29 czerwca 2016

FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

Prowadzimy rozliczenia księgowe FUNDACJI i Stowarzyszeń.


FIRM

Prowadzenie obsługi księgowej dla firm zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

 • księgi rachunkowe
 • książki przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencje: przychodów, środków trwałych, wyposażenia
 • ewidencje zakupów VAT
 • deklaracje podatkowe US
 • kadry, płace i rozliczenia ZUS
 • sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 • kontakty z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • pomoc przy zakładaniu firm sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych
 • dostarczanie dokumentów urzędowych z US, ZUS, wyciągów z KRS i KRK oraz odpisów z Ksiąg Wieczystych

 

OSÓB FIZYCZNYCH

Oferta dla Osób Fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Świadczenie usług księgowych dla osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:   
  • zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (PIT )
  • zwrot VAT niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)
  • dostarczanie dokumentów z NFZ – karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
  • odpisów z Ksiąg Wieczystych  

Stosowany przez nas software