Analizy biznesowe

29 czerwca 2016

Głównym celem stawianym sobie przez nas podczas wykonywania prac analitycznych jest:

 • Przygotowanie organizacji do procesu wdrożenia systemów IT od strony procedur
 • Wsparcie procesów wprowadzania standaryzacji zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych

Dodatkowo, bazując na wynikach prac analitycznych wpieramy raportowanie i kontroling w obszarach:

 • optymalizacja kosztów w firmie
 • sporządzanie raportów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów
 • analiza wskaźników finansowych i ich trendów
 • sporządzanie prognoz i planów finansowych pomoc przy sporządzaniu budżetów
 • bieżące konsultacje i doradztwo doświadczonego specjalisty w formie bezpośrednich spotkań i telekonferencji
 • współpraca z audytem zewnętrznym

Opracowywanie Procedur Finansowych m.in.:

 • procedury obiegu dokumentów finansowych
 • instrukcje kosztowe
 • procedury dotyczące budżetowania
 • procedury monitorowania należności
 • procedury rozliczania czasu pracy pracowników

Stosowany przez nas software